Menu

Politika jakosti

Firma Morelli Electronics s.r.o. se orientuje na zprostředkování osazování desek plošných spojů a výrobu elektronických zařízení.

Základním cílem společnosti je uspokojení potřeb zákazníků, posilování jejich důvěry ve výrobky, zajištění jejich vysoké kvality, upevnění dobrého jména společnosti a začlenění do skupiny předních výrobců tohoto sortimentu. Současně společnost usiluje o minimalizaci negativních vlivů její výroby na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel. Proto chce vyvíjet a vyrábět výrobky, které jsou spolehlivé a bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání a které jsou šetrné k životnímu prostředí.

Pro naplnění těchto záměrů přijalo vedení společnosti rozhodnutí o zavedení a udržování systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2015.

Společnost Morelli Electronics, s.r.o. se zavazuje:

  • plnit požadavky platné legislativy a jiných nařízení týkajících se kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, které se vztahují k její činnosti

  • plnit požadavky zákazníků tak, aby byla splněna všechna jejich očekávání a požadovaná technická úroveň produktu podle norem IPC

  • rozšířit spektrum zákazníků o další klíčové zákazníky

  • průběžně zajišťovat hodnocení, udržování a pokud to je vhodné i zvyšování efektivnosti systému managementu kvality a managementu životního prostředí

  • zohledňovat názory a doporučení zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a zástupců při přijímání opatření ke zvyšování kvality nabízených služeb

  • zvyšovat vědomí o významu kvality a ochrany životního prostředí ve všech sférách fungování organizace a v činnostech, na které má společnost vliv

  • při veškeré činnosti společnosti zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků

  • předcházet znečišťování životního prostředí a vyhodnocovat environmentální dopady svých činností již před zahájením aktivit souvisejících s výrobou nového výrobku

Dosažení výše uvedených závazků předpokládá jejich důsledné promítání a dodržování v aktivitách:

  • všech pracovníků společnosti

  • všech dodavatelů společnosti

Pro implementaci vytyčené politiky kvality a environmentu se vedení společnosti Morelli Electronics s.r.o. zavazuje vytvořit potřebné zdroje.

Politika kvality a environmentu je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a je dostupná všem externím partnerům společnosti.